Ostatní služby

Uvědomujeme si důležitost přípravné fáze každého projektu, která významně pomáhá bezproblémové realizaci a minimalizuje vícenáklady. Umíme tedy proto mimo jiné nabídnout komplexní přípravu projektů, stavební dozor, konzultace finanční náročnosti a moho důležitých podpůrných služeb. V každé fázi Vašeho projektu Vám dokážeme pomoci, ať už vlastními silami nebo spoluprací s našimi ověřenými partnery – architekty, projektanty, specialisty, designéry apod.

Nabízíme profesionální pomoc v oblastech

 • projekční práce všech stupňů
 • architektonické studie
 • dokumentace pro ohlášení stavebních prací
 • dokumentace pro územní řízení
 • dokumentace pro stavební povolení
 • projekty technologických částí – elektro, technická zařízení budov, měření a regulace, požárně bezpečnostní řešení, apod.
 • projekty statických úprav
 • designové návrhy interiérů
 • dokumentace skutečného provedení stavby
 • poradenství při výběru vhodných prostor
 • technické prověření budov před uzavřením pronájmu nebo koupě
 • návrh dispozice interierů
 • provádění technického dozoru staveb
 • poradenství při výběru vhodného dodavatele resp. subdodavatele
 • příprava procesu nákupu stavebních prací
 • vedení výběrových řízení
 • zajistíme stavební povolení a ostatní potřebnou administrativu
 • zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy
 • vypracování podkladů pro kolaudaci
 • dokončíme Vaši stavbu, která je z jakéhokoliv důvodu nedokončená
 • poradíme se zajištěním financování stavby
 • konzultace právních aspektů výstavby