Realizace komplexních stavebních projektů

Nabízíme výstavbu i větších stavebních projektů administrativního i bytového charakteru. Zkušenosti z realizace velkých administrativních budov zaručují hladký průběh výstavby i přípravné fáze. Zkušený a sehraný tým stavbyvedoucích, mistrů, projektantů a subdodavatelů ručí za bezproblémový průběh projektu

  • Technicko ekonomická analýza projektu
  • Srozumitelná nabídka
  • Závazný harmonogram prací
  • Realizace zkušeným týmem
  • 100% kvalita zaručená zavedeným systémem kontroly před předáním
  • Dokonalá dokumentace k dokončenému projektu
  • Rychlé vyřizování eventuálních reklamací