Rekonstrukce

Provádíme rekonstrukce klasických i historických objektů včetně statických úprav, speciálního zakládání apod. Zajistíme projednání na stavebním úřadě, s dotčenými orgány státní správy i „u památkářů“. Nabízíme komplexní zaštítění Vaší stavby od úvodních konzultací přes projektovou dokumentaci k bezproblémové realizaci.

  • Návrh technických řešení v rekonstruovaných objektech
  • Ekonomické zhodnocení navrhovaných úprav
  • Srozumitelná nabídka
  • Závazný harmonogram prací
  • Bezproblémová realizace
  • 100% kvalita zaručená zavedeným systémem kontroly před předáním
  • Rychlé vyřizování eventuálních reklamací